Wstaw wlasciwa forme z nawiasow czasownikami w czasie past simple lub past continues

1.they...(learn)the hause when it ....(start)to rain
2.I...(see)him when...(cross)the street
3.we...(watch)tv while our father...(rest)
4.she....(wash up) while her husband ...(read)a paper
5.she...(dive)home when the storm...(break)out
6.I...(help)my father all day yesterday.
7.we...(have)diner when the ...(arrive)
8.I...(prepare)my english lesson when he ....(come)
9.she....(wait)for a bus when the accident...(happen)
10.I...(learn)german when I...(be)in gemany
11.I...(sleep)when the door bell ...(ring)
12.At 9 o'clock yesterday she....(iron)her clothes
14.when I...(walk)along the river my dog ...(run
15.when I....(buy)foners I.....(meet)my friend
16.He....(sit)in the sun while she ...(swim)in the lake
17.she....(learn)to drive a car all day yesterday
18.I....(look)through the document when my mum.. (come) in to hel me.
ex2 przetlumacz
1.ona robila swoje zadanie przez cale popoludnie
2.my pracowalismy ciezko przez caly dzien wczoraj
3.kiedy bralam kapiel zadzwonil telefon
4.kiedy przechodzilam obok sklepu zobaczylam piekny diamentowy naszyinik
5.mieszkalismy w Warszawie kiedy oni odwiedzili nas pierwszy raz
6.ona zmywala naczynia a jej maz odpoczywal podczas gdy ich syn bawil sie w ogrodzie
7.sluchalam muzyki podczas gdy oni robili zadanie domowe
8.co robiles przez caly dzien wczoraj?
9.kiedy zadzwoniles zamiatalam swoj pokoj
10.czekalam na twoj telefon przez caly dzien wczoraj
11.mery i jon rozmawiali z nauczycielem kiedy wszedlam
12.kiedy przybylismy oni pisali swoje egzaminy
13.szlam do kina kiedy spotkalam mery
14.siedzielismy w parku keidy zaczelo padac
15.oni plywali w jeziorze kiedy zobaczylismy ich

dala bym wiecej punktow jak bym miala

2

Odpowiedzi

2009-11-02T18:35:30+01:00
1. were learning, started
2. saw, was crossing
3. were watching, rested
4. was washing up, was reading
5. was diving, broke
6. was helping
7. were having, arrived
8. was preparing, came
9. was waiting, happened
10. was learning, was
11. was sleeping, rang (?)
12. was ironing (?)
14. was walking, was running
15. was buying, met
16. set (?), was swimming
17. was learning
18. was looking, came


1. She was doing her homework all afternoon.
2. We were working hard all day yesterday.
3. When I was having shower, the phone rang.
4. When I was walking near the shop, I saw beautiful diamant necklace.
5. We were living in Warsaw when they visited us first time.
6. She was washing up the dishes and her husband was resting while their son was playing in the garden.
7. I was listening music while they were doing their homework.
8. What was you doing all day yesterday?
9. When you phoned I was sweeping my room.
10. I was waiting for your call all day yesterday.
11. Mery and Jon were talking with the teacher when I get into class.
12. When we came they were writing their tests.
13. I was going to the cinema when I met Mery.
14. We were sitting in the park when It started to rain.
15. The were swimming in the lake when we saw them.

Mam nadzieję, że jest dobrze.
1 5 1
2009-11-02T18:35:59+01:00
1.they were learning in the hause when it was started to rain
2.I saw him when he was crossing the street
3.we were watching tv while our father was resting.
4.she washed up while her husband red a paper
5.she was driving home when the storm broke out
6.I was helping my father all day yesterday.
7.we were having diner when they arrived.
8.I was preparing my english lesson when he came.
9.she was waiting for a bus when the accident happened.
10.I learned german when I was being in gemany
11.I was sleepping when the door bell rang.
12.At 9 o'clock yesterday she ironed her clothes
14.when Iwas walking along the river my dog ran
15.when Iwas buying foners I met)my friend
16.He was sitting in the sun while she swam in the lake
17.she was learning to drive a car all day yesterday
18.I was looking through the document when my mum.came in to hel me.
ex2 przetlumacz
1.ona robila swoje zadanie przez cale popoludnie
- She was doing her homework for all afternoon.
2.my pracowalismy ciezko przez caly dzien wczoraj
-We were working hard all yesterday.
3.kiedy bralam kapiel zadzwonil telefon
-When I was taking shower the phone rang.
4.kiedy przechodzilam obok sklepu zobaczylam piekny
diamentowy naszyinik
-When I was walking near the shop I saw beautiful necklace.
5.mieszkalismy w Warszawie kiedy oni odwiedzili nas pierwszy raz
-We were living in Warsaw when they visited us the first time.
6.ona zmywala naczynia a jej maz odpoczywal podczas gdy ich syn bawil sie w ogrodzie
-She was doing the wash up and her husband was resting while their children played in the garden.
7.sluchalam muzyki podczas gdy oni robili zadanie domowe
-I listened to the music when they were doing their homework.
8.co robiles przez caly dzien wczoraj?
-What were you doing all yesterday?
9.kiedy zadzwoniles zamiatalam swoj pokoj
-When you rang I was cleaning my room.
10.czekalam na twoj telefon przez caly dzien wczoraj
-I was waiting for your call all yesterday
11.mery i jon rozmawiali z nauczycielem kiedy wszedlam
Marry and John was talking with teacher when I came.
12.kiedy przybylismy oni pisali swoje egzaminy
-When we came they were writing their exams.
13.szlam do kina kiedy spotkalam mery
-I was going to the cinema when I met Marry.
14.siedzielismy w parku keidy zaczelo padac
-We were sitting in the park when the rain ...
15.oni plywali w jeziorze kiedy zobaczylismy ich
- They were swimming in the pool when we saw their.
1 5 1