Odpowiedzi

2010-04-07T16:04:18+02:00
Pamiętaj, że list zawsze ma trzy akapity.Zwroty grzecznościowe piszemy dużą literą jki i: Cię,Ci,Ty,Ona...
Na początku listu musi być nagłowek np. Droga Aniu!

2010-04-07T16:05:24+02:00
List i opowiadanie ma zawsze wstęp rozwinięcie i zakończenie. Przynajmniej 3 akapity. W liście oficjalnym nie używany skrótów typu plis sory itp. tyko przepraszam proszę. Nie można także zapomnieć o napisaniu daty , podpisaniu się i napisaniu nagłówka. W opowiadaniu należy bardzo rozbudować rozwinięcie i nie zapomnieć o tytule. ;)