Proszę...........


Zad 1

Pani Anna ważyła o 3 kg. mniej niż pani Zofia. Po kuracji odchudzającej pani Anna waży o 15 % mniej a pani Zofia o 15 kg. mniej i obie ważą tyle samo. Ile kilogramów ważyła każda z tych pań przed kuracją odchudzającą?

Zad 2

W pewnym prostokącie jeden z boków jest o 6 cm dłuższy od drugiego. Gdy parę dłuższych boków skrócono o 20% a parę krótszych przedłużono o 25% otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie. Jaki obwód ma każdy z tych prostokątów?

Zad 3

W szkole podstawowej nr 14 uczy się 930 uczniów . Liczba dziewcząt stanowi 86% liczby chłopców. Oblicz, ilu chłopców i ile dziewcząt uczy się w tej szkole.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:07:54+02:00
Zad.3. już gdzieś chwile temu robiłam

zad.1.
x-waga pani Anny przed kuracją
x+3 -waga pani Zofii przed kuracją
0,85x - waga pani Anny po kuracji
x+3-15 - waga pani Zofii po kuracji

0,85x=x+3-15
-0,15x=-12
x=80
x+3=83

Odp. Przed kuracją pani Anna ważyła 80kg, a pani Zofia - 83kg.

zad.2.
x-długość I boku 1 prostokąta
x-6 - długość II boku 1 prostokąta
0,8x - długość I boku 2 prostokąta
1,25(x-6) - długość II boku 2 prostokąta
Obw1=obw2
OBW=2(a+b)

2(x+x-6)=2(0,8x+1,25(x-6)) |:2
2x-6=0,8x+1,25x -7,5
0,05x=1,5 |*20
x=30
OBW=2(30+24)=108
2010-04-07T16:24:29+02:00
1)x - waga pani Ani
y - waga pani Zofii
x=y-3 ---> w miejsce x wstawiamy to
x-15%x=y-15

x=y-3
y-3 - 0,15(y-3)=y-15

x=y-3
y-3-0,15y+0,45=y-15

x=y-3
y-0,15y-y=-15+3-0,45

x=y-3
-0,15y=-12,45/-0,15

x=y-3
y=83

x=83-3
y=83

x=80
y=83


2)
a - bok krótszy
b - bok dłuższy

b = a + 6
2(b - 20%b) + 2(a + 25%a) = 2a + 2b

b = a + 6
2[a + 6- 20%(a + 6)] + 2[a + 25%a] = 2a + 2(a + 6)

b = a + 6
2[a + 6 - 0,2a - 1,2] + 2a + 0,25a =

b = a + 6
2a + 12 - 0,4a - 2,4 + 2a + 0,25a = 2a + 2a + 6

b = a + 6
3,85a + 9,6 = 4a + 6

b = a + 6
3,85a - 4a = 6 - 9,6

b = a + 6
-0,15a = -3,6/:(-0,15)

b = a + 6
a = 24 cm

b = 24 + 6
a = 24 cm

b = 30 cm
a = 24 cm

Ob₁ = 2(30 + 24)
Ob₁ = 108 cm

3)
x - liczba dziewcząt
y - liczba chłopców

x = 86%y
x + y = 930

x = 86%y
86%y + y = 930

x = 86%y
0,86y + y = 930

x = 86%y
1,86y = 930/:1,86

x = 86%y
y = 500

x = 86% * 500
y = 500

x = 430
y = 500