Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:41:46+02:00
Zdjęcie nr 2 - siedziba NATO w Brukseli
Zdjęcie nr 3 - siedziba ONZ w Nowym Jorku

2-A
3-D
4-F
5-B (nie wiem czy tu jest błąd czy jakieś stare ćwiczenie bo obecnie jest 27 sędziów)

Ad. 4
Wielka Brytania, Szwecja, Dania

Ad. 5
Za:
-Tolerancja Unii Europejskiej, otwarcie się na świat muzułmański.
-Głos Turcji zwłaszcza w kwestii polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i stosunków z islamem byłby dla Europy niezwykle cenny

Przeciw:
-Turecka gospodarka jest duża i relatywnie słabo rozwinięta, co spowodowałoby dodatkowe koszty dla starych członków UE.
-Kontrowersje budzi polityka Turcji wobec Kurdów oraz kwestia Cypru Północnego.

Ad. 6
A. Odsetek osób opowiadających się za integracją europejską spadła. Jest to związane z tym, że obywatele nie byli poinformowani o pozytywnych skutkach akcesji. Obawiali się globalizacji, dostrzegali jedynie negatywne skutki integracji.

B. Odsetek ten wzrósł. Rząd rozpoczął kampanię informacyjną. Obywatele zaczęli dostrzegać pozytywne skutki integracji. Obywatelom zostały pokazane przykłady wysoko rozwiniętych państw europejskich, które tak jak Polska były słabo rozwinięte przed akcesją.