Zad1.
Dokoncz zdanie: Najbardziej lubie, gdy nauczyciel ....
Takie pytanie otrzymało dwustu uczniów, kazdy miał wpisac tylko jedna ceche.
24% uczniów odpowiedziało sprawiedliwy, 11% sympatyczny,20% niewymagajacy i tyle samo odpowiedziało wymagajacy. Przecietnie co dwudziesty uczen wpisał odpowiedz nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi. Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. Ilu ich było??

Zad2.
Kurs kroju i szycia rozpoczeło 200 osób, w tym 70% mezczyzn. Po pierwszym dniu zajec wyjechało 60% mężczyzn i 10% kobiet. Ile osób kontynuowało nauke kroju i szycia w drugim dniu??

Zad3.
Idzie Grzes przez wies, kope jajek niesie. Ale plaga nieszczesc ciagnie sie za Grzesiem. Dziure w srodku drogi wyryły złe moce, straty jajek były-25%.
Gdy po przyjacielsku klepnał go wuj Miłosz to 40% z tej reszty jajek ubyło. No i pies na koniec, jakby było mało, 5 jaj poszło w błoto. Ile jaj zostało??

Zad4.
Oblicz(wynik zaokrąglij z dokładnoscia do 1 grosza)
a)22% z 375,40zł
b)7% z 16,50zł
c)2,3% z 13zł
d)0,7% z 2541zł
e)136% z 12,15zł
f)110,5% z 375zł

Zad5.
We wsi Nadlesie jest 800 mieszkanców, a we wsi Podlesie jest 912 mieszkancow. W Nadlasiu kobiety stanowia 56,25% mieszkanców, a w Podlasiu 56,25 stanowia mężczyźni. W której z tych wsi jest wiecej kobiet i ile??

Zad 6.
W Polsce mieszka około 38 mln osób, a we Francji-63 mln. Korzystając z informacji, oblicz, w którym z tych krajów mieszka wiecej osób z grupa B.
Francja:
Grupa Krwi B-7,2%
Grupa krwi AB-30,%
Grupa krwi A-46,8%
Grupa krwi 043,0%
Polska:
Grupa Krwi B-19,5%
Grupa krwi AB-8,6
Grupa krwi A-28,5%
Grupa krwi 0-33,41

Odpowiedzi

2010-04-07T16:16:12+02:00
Zadanie 5.
100%-800
56,25%-x
x=56,25%*800/100%=450kobiet w nadlesiu
100%-56,25%=43,75%
100%-912
43,75%-y
y=43,75%*912/100%=399 kobiet w podlesiu
450-399=51
odp.w nadlesiu bylo o 51 kobiet wiec niz w podlesiu