Przetlumacz zdania.
1. I look an exam last week
2.what happened while he was staying at the house?
3.she wasn't happy when she worked at the hospital
4.We're going out on friday. Do you want to come?
5.my cousin left school two years ago.
6.we always watch cartoons on saturday mornings
7.I was waiting in front of the cemetery.
8.when did your aunt and uncle get married?

przepisz zdania poprawiajac zaznaczone bledy.
Were<<(błąd) brad pitt a waiter before he was famous?

I didn't won<<(błąd) any prizes last year.

How often do<<(błąd) your best fried play sport?

My friends not<<(błąd) waiting when i arrived

You<<(błąd)are<<(błąd)watching that documentary tonight?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:39:05+02:00
1. I look an exam last week
- To zdanie jest chyba źle zbudowane brakuje jakiegoś czasu.
2.what happened while he was staying at the house?
- Co się stało podczas jego pobytu w domu?
3.she wasn't happy when she worked at the hospital
- Nie była zadowolona kiedy pracowała w szpitalu.
4.We're going out on friday. Do you want to come?
- Wychodzimy w piątek. Chcesz iść z nami?
5.my cousin left school two years ago.
- Mój kuzyn opuścił szkołę 2 lata temu
6.we always watch cartoons on saturday mornings
- Zawsze oglądamy kreskówki w sobotnie poranki.
7.I was waiting in front of the cemetery.
- Czekałam przed cmentarzem.
8.when did your aunt and uncle get married?
- Kiedy twoja ciocia i wujek wzięli ślub?

2.)Were<<(błąd) brad pitt a waiter before he was famous?
Was Brad ... (writer I guess)

I didn't won<<(błąd) any prizes last year.
to zdanie jest dobrze :D won to przeszła forma czasownika win

How often do<<(błąd) your best fried play sport?
does

My friends not<<(błąd) waiting when i arrived
didn't

You<<(błąd)are<<(błąd)watching that documentary tonight?
Are you
1 5 1