Zadanie na Pisać równania reakcji.

1/ hydroliza walerianu propylu
2/ reakcja kwasu octowego z zasadą magnezu
3/ reakcja kwasu propionowego z sodem
4/ reakcja kwasu masłowego z alkoholem butylowym
5/ dysocjacja kwasu mrówkowego


Bardzo bym prosił o szybką pomoc.

1

Odpowiedzi

2012-08-18T10:49:45+02:00