Test A:
Przemysł w Europie i Polsce

Imię i nazwisko: ....................................

Data: ..........................., klasa: ...............

Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 18 punktów.

1. Zadanie (0–2 pkt)
Połącz nazwy okręgów przemysłowych z nazwami krajów, w których się znajdują.

2 Midlands • • Niemcy3
3Region Lotaryngii • • Wielka Brytania.1
1Zagłębie Ruhry • • Francja2
4Górnośląski Okręg Przemysłowy • • Polska4
• Włochy

2. Zadanie (0–2 pkt)
Podkreśl działy przetwórstwa przemysłowego.
górnictwo i kopalnictwo rud metali; pobór i rozprowadzanie gazu; produkcja maszyn i urządzeń;
produkcja energii elektrycznej i jej dystrybucja; produkcja środków transportu
6. Zadanie (0–1 pkt)
Wymień przykład elektrowni niekonwencjonalnej.
8. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwie gałęzie przemysłu przetwórczego, które rozwinęły się na obszarze
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
10. Zadanie (0–1 pkt)
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Duży zakład przemysłu chemicznego produkujący nawozy azotowe znajduje się w:
A. Gliwicach, B. Puławach, C. Sanoku, D. Oświęcimiu.
2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:26:15+02:00
Rozwiązuję tylko te zadania, które się da, bo do niektórych powinny być jakiś załączniki z rysunkami ;)

Zad.1) Zagłębie Ruhry - Niemcy
Górnośląski OP - Polska
Midlands - Wlk. Brytania
Region Lotaryndii - Francja
zad.2) produkcja maszyn i urządzeń, produkcja środków transportu.
zad.5)
a) Nowe Czarnowo, Kozienice,
b) Bogatynia, Pątnów
c) Żarnowiec, Porąbka-Żar
zad.6) Elektrownia wiatrowa w Zagórzu
zad.8) transportowy, odzieżowy.
zad.10) Puławy
14 3 14
2010-04-07T16:48:15+02:00
Zad. 1
1Zagłębie Ruhry-Niemcy
2 Midlands- Wielka Brytania
3Region Lotaryngii-Francja
4Górnośląski Okręg Przemysłowy-Polska

Zad. 2
Produkcja środków transportu
Produkcja maszyn i urządzeń

Zad. 6
Elektrownia szczytowo pompowa

Zad. 8
Maszynowy i Transportowy


Zad. 10
Duży zakład przemysłu chemicznego produkujący nawozy azotowe znajduje się w Puławach

Proszę ;]

Liczę na najj ;DD
19 4 19