Przeczytaj poniższy dwuwiersz i odpowiedz na pytania :
a) Jaki związek frazeologiczny został ty wykorzystany? Podaj jego prawidłową postać.
b) Czy taka innowacja frazeologiczna to błąd? Uzasadnij odpowiedź

Idą dwa nieszczęścia: pan i jego pies,
Podobni do siebie jak dwie krople łez.

(Lech Konopnicki, Dwa nieszczęścia)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T18:19:07+01:00
A) Porównanie "podobni do siebie jak dwie krople łez".
Pierwotna postać to "podobni do siebie jak dwie krople wody".
B)Innowacje są dopuszczalne, gdy występują w wypowiedziach,
które mają na celu zaskoczenie odbiorcy, np. w żarcie, dowcipie,
grze językowej, albo trafnie nadaj tekstowi specjalny sens, np. w poezji.
2009-11-02T18:20:18+01:00
1.Podobni jak dwie krople wody.
2.Nie jest to błąd a kreatywność autora.