Wypisz tematy oboczne i oboczności z utworzonego miejscownika z formy podstawowej l.poj. podanych rzeczowników:

Miejscownik (forma podstawowa)
-mieście -miasto
-siostrze -siostra
-walce -walka
-matce -matka
-bracie -brat
-ludzie -lud
-łzie -łza

Daje NAJ

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:28:44+02:00
Mieście- miasto oboczności: e:a, ś:s, i:t tematy oboczne: eście, asto
siostrze- siostra oboczności: z:a, tematy oboczne: rze, a
walce- walka oboczności: c:k, e:a tematy oboczne: ce, ka
matce- matka oboczności: c:k, e:a tematy oboczne: ce, ka
bracie- brat oboczności: c:t tematy oboczne: cie, t
ludzie- lud oboczności: zero morfologiczne na zero morfologiczne
tematy oboczne: zie
łzie- łza oboczności:i:a, e: z. mor.tematy oboczne: e
wytłumaczenie do z. morf.
zero morfologiczne
15 3 15
2010-04-07T16:32:30+02:00
Tematy oboczne miast || mieśc
oboczności wewnątrztematowe spółgłoskowe s:ś , t:c
oboczność wewnątrztematowa samogłoskowa a:e
tematy oboczne siostr || siostrz
oboczność wewnątrztematowa spółgłoskowa r:rz
tematy oboczne walk || walc
oboczność wewnątrztematowa spółgłoskowa k:c
tematy oboczne matk || matc
oboczność wewnątrztematowa spółgłoskowa k:c
tematy oboczne brat || brac
oboczność wewnątrztematowa spółgłoskowa t:c
tematy oboczne lud || ludz
oboczność wewnątrztematowa spółgłoskowa d:dz

ostatniego nie wiem
10 2 10