Prosze o przetłumaczenie:
Firstly why don' t you make a list of all the housewok and agree who will do each chore?
You should aslo take tuns to cook and wash up. That would be fairer for both of you.
Secondly, how about hiring a cleaner to come in once a week? This way neither of you will have to do the jobs you don't like.
Well, I must go now, because I' ve got my own housework to do! I hope these ideas help. Write o give me a ring if there's anything else I can do.
Best wishes

3

Odpowiedzi

2009-11-02T18:17:07+01:00
Po pierwsze dlaczego nie można zrobić listę wszystkich housewok i uzgodnić, kto zrobi każde chore?
Należy również wziąć Tuns gotować i umyć. To byłoby bardziej sprawiedliwe dla was obu.
Po drugie, jak o zatrudnieniu czystsze przyjść raz w tygodniu? W ten sposób żaden z będziecie mieli do pracy nie lubisz.
Cóż, muszę teraz iść, bo Ja mam mojej domowych do zrobienia! Mam nadzieję, że te idee pomocy. Napisz o daj mi pierścień, jeśli coś jeszcze mogę zrobić.
Najlepsze życzenia

PS formę pozmieniaj pokombinuj trochę
2009-11-02T18:40:38+01:00

Po pierwsze dlaczego nie można zrobić listę wszystkich domowych prac i uzgodnić, kto będzie do każdego z nich?
Należy również wziąć do gotowania i mycia się. To byłoby bardziej sprawiedliwe dla was obu.
Po drugie, jak o zatrudnieniu czystsze przyjść raz w tygodniu? W ten sposób żaden z będziecie mieli do pracy nie lubisz.
Cóż, muszę teraz iść, bo Ja mam mojej domowych do zrobienia! Mam nadzieję, że te idee pomocy. Napisz o daj mi pierścień, jeśli coś jeszcze mogę zrobić.
Najlepsze życzenia
2009-11-02T18:50:55+01:00
Po pierwsze dlaczego nie zrobić listę wszystkich prac domowych i uzgodnić, kto zrobi każde chore? Należy również wziąć Tuns gotować i umyć. To byłoby bardziej sprawiedliwe dla was obu. Po drugie, jak o zatrudnieniu czystsze przyjść raz w tygodniu? W ten sposób żaden z będziecie mieli do pracy nie lubisz. Cóż, muszę teraz iść, bo mam własne domowe do zrobienia! Mam nadzieję, że te idee pomocy. Napisz o daj mi pierścień, jeśli coś jeszcze mogę zrobić. Najlepsze życzenia