1. Zadanie (0–2 pkt)
Połącz nazwy okręgów przemysłowych z nazwami krajów, w których się znajdują.
2Górnośląski Okręg Przemysłowy • • Niemcy2
1 Zagłębie Ruhry • • Polska1
5Midlands • • Włochy
4Region Lotaryngii • • Francja4
• Wielka Brytania3
2. Zadanie (0–2 pkt)
Podkreśl działy przetwórstwa przemysłowego.

pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody; produkcja wyrobów chemicznych; produkcja artykułów
spożywczych; produkcja energii elektrycznej i jej dystrybucja; górnictwo i kopalnictwo rud uranu i toru
5. Zadanie (0–3 pkt)
Do poszczególnych typów dopasuj podane niżej elektrownie.
Solina, Bełchatów, Rybnik, Połaniec, Konin, Włocławek

a) elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym – .........................................................................................

b) elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym – ..........................................................................................

c) elektrownie wodne –
6. Zadanie (0–1 pkt)
Wymień przykład elektrowni niekonwencjonalnej.


8. Zadanie (0–2 pkt)
Wymień dwie gałęzie przemysłu przetwórczego, które rozwinęły się na obszarze
Warszawskiego Okręgu Przemysłowego.

10. Zadanie (0–1 pkt)
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Jedyna w Polsce huta aluminium znajduje się w:
A. Krakowie, B. Skawinie, C. Koninie, D. Stalowej Woli.1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:23:06+02:00
2Górnośląski Okręg Przemysłowy • • Polska1
1 Zagłębie Ruhry • • Niemcy2
5Midlands • • Wielka Brytania3
4Region Lotaryngii • • Francja4

uzdatnianie i rozprowadzanie wody
produkcja wyrobów chemicznych; produkcja artykułów
spożywczych

a
Połaniec, Konin
b
Bełchatów, Rybnik
c Solina Włocławek

Huta aluminium znajduje sie w koninie


3 2 3