Plisssss! Tylko proszę o obliczenia. Rozwiązania bez obliczeń mnie nie interesują!!! :)

1. Samochód jadący z prędkością 80km/h przebędzie drogę 100 m w czasie:
A. 0.8 s, B. 1,25 s, C. 4,5 s, D. 8 s

2. Samochód rozpędził się od 20 km/h do 110km/h w ciągu 10 s. Jakie było jego przyspieszenie?

PLISSSS

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:24:10+02:00
Zad.1

80km - 1h
0,1km - x

x=0,00125 h

0,00125*3600=4,5 s

zad2

110-20=90km/h
a=v/t
t=10s
v=90km/h=90 * 1000/3600=25m/s
a=25 / 10 =2,5m/s