Janek mieszka na 40'N, Tomek przebywał na wycieczce w Afryce, w trakcie której mieszkał na równiku. Po powrocie z wycieczki twierdził, że gdy Słońce świeciło pod kątem prostym na 20'N w momencie górowania świeciło pod większym kątem w miejscu jego pobytu (równik) niż w miejscu pobytu Janka, Janek twierdził, że było odwrotnie. Który z nich miał rację i dlaczego?

Rację miał ............., dlatego że ...................................

Proszę o szybką odpowiedź!!

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:31:57+02:00
Rację miał Janek
górowanie słońca obliczamy ze wzoru w którym do współrzędnych dodajemy 23*27' ( w czerwcu, a to wynika z zadania)
będąc na 40'N kąt padania promieni będzie większy