1.Wyjaśnij dlaczego Kazimierz Odnowiciel zdołał odbudowac państwo polskie?!
2.Wymień przyczyny najazdu Brzetysława na Polskę.
3.Wymień skutki najazdu Brzetysława na Poskę
4.przyczyny kryzysu państwa Mieszka II
5.Skutki kryzysu państwa Mieszka II

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:23:18+02:00
Najazd Brzetysława z pewnością był jednym z ważniejszych wydarzeń lat 1034 - 1039 i XI wieku w ogóle. Czesi zdobyli wówczas Śląsk, spustoszyli znaczną część kraju, wywieźli z Gniezna ciało św. Wojciecha, a przy tym zdobyli wielkie łupy. Nieco zadziwiające jest, że jak na wydarzenie takiej wagi, nie zna się nawet daty tego zdarzenia.
Rocznik kapitulny krakowski informuje pod rokiem 1038 o przeniesieniu zwłok św. Wojciecha - ani słowa o najeździe. Datę 1038 przyjmowały też inne polskie roczniki m.in. poznański, Traski. Kosmas datował wyprawę na 4. rok panowania Brzetysława, a więc (w powszechnej opinii) rok 1039 (co ciekawe, jako datę przybycia Czechów ze zwłokami męczennika, na początku 5. roz. ks. II kronikarz podaje dzień 23 sierpnia, a na końcu 1 września - możliwe, że był to błąd kopistów). Odmienne stanowisko zajął Gerard Labuda, który za 4. rok panowania Brzetysława przyjął rok 1038, mianowicie dlatego, że Kosmas pisze, iż po śmierci Udalryka (1034 r.), Jaromir niejako desygnował Brzetysława na władcę (właśnie w 1034 r.)
Co do przebiegu, Kosmas twierdzi, że Brzetysław zdobył Kraków (co ciekawe nazywa to miasto stolicą polską), Giecz i inne. Powszechnie przyjęte jest również, że przyłączył do Czech Śląsk.
Co sądzicie o tym najeździe? Jaka była jego data? Jaki dokładny przebieg? Co najazd przyniósł Polsce, co Czechom, co Niemcom? Jak myślicie, czy nazwanie Krakowa stolicą polską przez Kosmasa jest:
a) błędem kronikarskim
b) dowodem na to, że najazd odbył się w okresie, gdy Kazimierz był w Polsce i zdążył przenieść "oficjalną" stolicę do Krakowa (nie mając zapewne większego powodu do tego)
c) dowodem na to, że wówczas tam przebywał dwór książęcy
Zapraszam do dyskusji.
5 2 5