Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T16:25:46+02:00
Polega na wykonywaniu zdjęć za pomocą pro-mieni ... tzw. ra-dioterapię tj. leczenie promieniowaniem jonizującym
1 1 1
2010-04-07T16:40:01+02:00
Radioterapia jest metodą leczenia polegającą na zniszczeniu nowotworu za pomocą promieniowania jonizującego, czyli promieniowania, którego energia powoduje powstawanie zmian w strukturze atomu lub cząsteczki. W komórce szczególnie narażony na tego rodzaju promieniowanie jest materiał genetyczny zgromadzony w jądrze komórki w postaci związku chemicznego o nazwie DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy). W DNA zawarta jest informacja dotycząca budowy komórki, zniszczenie DNA uniemożliwia jej podział i rozmnażanie się. W zależności od tego jak blisko nowotworu jest źródło promieniowania wyróżniamy teleradioterapię i brachyterapię. Teleradioterapia czyli napromienianie wiązkami zewnętrznymi powstającymi w aparacie znajdującym się w pewnej odległości od pacjenta, jest najczęstszą formą leczenia promieniami jonizującymi. Brachyterapia zwana też radioterapią kontaktową polega na oddziaływaniu promieniowania jonizującego ze źródła, które jest w bezpośrednim kontakcie z nowotworem.
1 1 1