Kraków( 50°N,20°E ) i Charków ( 50°N,37°N ) leżą na tym samym równoleżniku. Oblicz, wykorzystując poniższe dane, o ile km są od siebie oddalone te miejscowości.

1°równoleżnika 50° wynosi 71,5 km.

Zapisz obliczenia i napisz odpowiedz.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:45:10+02:00
37*-20*=17*
17*×71,5km=1215,5km

Odp.: Te miejscowości są oddalone od siebie o 1215,5km.