Odpowiedzi

2010-04-07T17:07:08+02:00
Przestrzenne
- dominacją III i IV sektora w strukturze zatrudnienia ludności;
- III i IV fazą rozwoju procesów urbanizacyjnych;
- wysokim udziałem roślin przemysłowych oraz owoców i warzyw w produkcji roślinnej;
ekonomiczne
- wysokim udziałem dóbr trwałego użytku w strukturze konsumpcji;
- dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i dobrze rozwiniętymi usługami;
tworzeniem nadwyżek kapitałowych i eksportem kapitałów.
spoleczne
- wysokim standardem życia ludności;
- wskaźnikiem HDI powyżej 0,80;
- dużym udziałem usług i handlu zagranicznego w tworzeniu PKB;
1 5 1