Mam obliczyć następujące przykłady
|√6-√7|×|7√6-6√7|
|x+7|-4|3x+2| gdy x∈(-7;-⅔)
|x-1|+√(x-3)²<5
||2x-9|-11|=3
Podaj interpretacje graficzną nierównośći:
|3x-6|≤3
|1-3x|≤10
Rozwiąż nierówności
||2x-1|+4|≤3
||x+1|-2|>3
|x-1|+|x-3|=5
|x+4|+|x-2|=6
dziękuje za wszelką pomoc

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T09:20:18+01:00
|√6-√7|×|7√6-6√7|= |42-6√42-7√42-42|= |-13 √42|=13 √42
|x-1|+√(x-3)²<5 |x+1|+ x-3<5 2x-2<5 2x<7 x<3.5
||2x-9|-11|=3 |2x-2|=3 2x=1 x =0.5

||2x-1|+4|≤3 |2x+5|≤3 2x≤-2 x≤-1
||x+1|-2|>3 x+1>3 x>2
|x-1|+|x-3|=5 2x+4=5 2x=1 x=0.5
|x+4|+|x-2|=6 2x+6=6 2x=0 x=0