Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym są wodór i chlorek magnezu. Oblicz, ile gramów wodoru powstanie w tej reakcji chemicznej, jeśli masa produktów wynosi 190g. Stosunek masy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2. (z tyłu podręcznika napisana jest odp. 3.92g.- podajcie rozwiazanie zad.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:25:56+01:00
Mg+2HCl->MgCl₂+H₂
190 g

MgCl₂=24,30+71=95,3g
H₂=2g
Czyli:
95,3gMgCl₂-----------2H₂
190gMgCl₂-----------x
x≈3,9≈4g