Zad. 1
rozwiąż układ równań:
2y do kwadratu= 4 - 2x
4y = 3 - x

zad.2
w trójkącie prostokątnym ABC stosunek długości przyprostokątnych jest równy 2:3. Czy trójkąt prostokątny EFG o wymiarach 5, 12, 13 jest podobny do trójkąta ABC? Odpowiedź uzasadnij

2

Odpowiedzi

2010-04-07T16:47:45+02:00
2y²= 4 - 2x
4y = 3 - x

2y ² + 2x = 4
4y +x = 3 /*(-2)

2y² + 2x = 4
-8y - 2x = -6

2y² = 4
64y²= 36

y²=√22010-04-07T17:42:31+02:00
Zad. 1
2y²=4*2x
4y=3-x

2y²=4-2x
x=3-4y

2y²=4-2(3-4y)
2y²=4-6+8y
2y²-8y+2=0/:2
y²-4y+1=0

Δ=b²-4*a*c
Δ=4²-4*1*1
Δ=16-4
Δ=12=2√3

y1=(4+2√3)/2
y1=2+√3
y2=(4-2√3)/2
y2=2-√3

x=3-4y
x1=3-4y1
x1=3-4*(2+√3)
x1=3-8-4√3

Odpowiedź:
x1=-5-4√3
y1=2+√3
lub
x2=-5+4√3
y2=2-√3
x1=-5-4√3
x2=3-4y2
x2=3-4(2-√3)
x2=3-8+4√3
x2=-5+4√3

zad. 2
TAK
2x=5
3x=12
x=2,5
x=4

Z twierdzenia bkb jest podobny.


Proszę , ale nie jestem do końca pewna czy 2 zadanie jest dobrze rozwiązane. : )