Odpowiedzi

2010-04-07T16:53:09+02:00
List oficjalny :

W prawym górnym rogu listu wpisujemy miejscowość i datę. W lewym górnym rogu, nieco niżej niż miejscowość i data w prawym rogu, umieszcza się dane tego, kto pisze list. Powyżej nagłówka, po prawej stronie umieszcza się zwrot do adresata. Jeżeli jest nim osoba, poprzedzamy jej imię i nazwisko tytułem lub zwrotem grzecznościowym (np. Szanowny Panie Profesorze!). Poniżej piszesz adres osoby lub instytucji. Następnie formułujemy treść naszego listu. W przypadku listu urzędowego powinna być ona wyrażona stylem urzędowym, jasno i logicznie, z wyraźnym podziałem tekstu na akapity i części. List kończy zwrot grzecznościowy (np. Z wyrazami szacunku).

list nieoficjalny:

nieoficjalny to znaczy że nie trzeba pisać w jakiej sprawie na początku się pisze tylko ogólnie pisze się list tak jakby się mówiło do kogoś i opisywało mu się coś co się dzieje aktualnie lub wydarzyło się. nie musi być on krótki i rzeczowy jak list formalny

sprawozdanie:

Zgodnie z zapisem w „Słowniku języka polskiego sprawozdanie to między innymi „... opis jakichś zdarzeń, wypadków; relacja z czegoś”. Sprawozdanie oparte na bezpośrednio zebranych, autentycznych materiałach, np. w czasie wycieczki, spotkania towarzyskiego, pobytu w jakiejś miejscowości, uczestnictwa w takiej czy innej uroczystości itp. - nazywamy REPORTAŻEM.

kartka pocztowa:

W tej formie wypowiedzi bardzo ważne są sprawy formalne: data (koniecznie!) i prowadzenie narracji w 1 os. lp. Powinien też pojawić się opis uczuć, przeżyć; refleksje - nie tylko fakty. Adresatem takiej wypowiedzi jest z reguły ... nadawca

Myślę że tak : ))