Zadanie 1
Oblicz
1-2+3-4+5-6+7-8+....-1498+1499-1500
z.2
Dane są trzy liczby. Ich iloczyn jest liczbą ujemną, a suma największej i najmniejszej z tych liczb jest liczbą dodatnią. Ile liczb ujemnych jest w wśród trzech danych liczb?
z.3
Strony pewnej książki ponumerowano liczbami 1,2,3,4 itd. aż do n, gdzie n jest liczbą trzycyfrową. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ilu cyfr użyto do ponumerowania stron tej książki.
z.4
Podaj przykład wyrażenia algebraicznego, które dla a=0 i b=1
ma wartość 2, a dla a=1 i b=0 ma wartość 5
z.5
Suma dowolnych pięciu kolejnych liczb naturalnych jest liczbą podzielną przez 5. Uzasadnij prawdziwość tego zadania, korzystając z wyrażeń algebraicznych
z.6
Cukierki "DUMBO" są o 50% droższe od cukierków "BAMBO".Cukierki "BAMBO" kosztują x złotych i y groszy za kilogram. Zosia kupiła 30 dag. cukierków "BAMBO" i 20 dag. cukierków "DUMBO". Za te zakupy zapłaciła banknotem stuzłotowym. Zapisz w jak najprostszej postaci, ile reszty otrzymała.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T14:50:27+02:00
Zad 1
-750

zad 2
1

zad 3
x + x × 10 × x * 100

zad 4
a) a³ + 2b
b) 2a² + b³ +3a

zad 5
x + x+1+x+2+x+3+x+4=5x+10
a to się zieli przez 5

zad 6
100 zł - 2,04 x zł