Proszę o obliczenia lub wytłumaczenie
1. Wysokość na jaką dotarło ciało rzucone pionowo do góry, jeżeli spadło na ziemię po upływie 4 s wynosi:
a)80m
b)40m
c)20m
d)160m
powinno wyjść c -20m

2. Ciało spada swobodnie z wysokości h. Stosunek energii potencjalnej tego ciała do jego energii kinetycznej w połowie wysokości h jest równy:
a)1 - i tyle powinno wyjść

3. Ciało spada swobodnie z wysokości 40m. Związek miedzy energia kinetyczna ciała a jego energią potencjalną po upływie 2 sekund ruchu, przedstawia wyrazenie:
A) Ek = 1/4 Ep
B) Ek = 1/2 Ep
C) Ek = Ep
D) Ek = 2Ep
powinno wyjść c.

4. Piłka o masie 2kg spada swobodnie z wysokosci 20m. energia kinetyczna piłaka bedzie równa energii potencjalnej na wysokości
A) 15m
B) 10m
C) 5m
D) 4m
powinno wyjść 10 m

5. dwa ciała upuszczono swobodnie z tej samej wysokości w pewnym odstępie czasu. ciała te w czasie ruchu będą względem siebie:
b) oddalały się ruchem jednostajnym -tak powinno wyjśc

6. do głębokiej studni w pewnym niewielkim odstępie czasu puszczono swobodnie bez prędkości początkowej dwa kamienie. Bedą sie one poruszać względem siebie
b) ruchem jednostajnym - tak powinno wyjść

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:44:17+02:00
Zad1. Jest taki wzor h=gt²/2

g-przyspieszenie ziemskie
t - czas
h-wysokosc

4s to czas w ktorym cialo pokonalo dana wysokosc dwa razy(w gore i w dol)

Wiec t=2s

Wystarczy teraz podstawic do wzoru i mamy

h=10*2²/2=20m