Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T00:09:31+02:00
W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej. Do tych procesów należą m.in.:
- karczowanie lasów, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu; - wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem lodowców, a w konsekwencji zalaniem znacznych obszarów Ziemi; - postępujący proces degradacji gleb; - zwiększenie się deficytu (braku) wody. Ocenia się, że co najmniej 35% lądów jest zagrożonych degradacją ze względu na brak wody; - koncentracja substancji trujących w powietrzu, co zagraża lasom na dużych obszarach; - opad trujących substancji w regionach silnie uprzemysłowionych, prowadzący do degradacji gleb; - wzrost zanieczyszczenia mórz, zagrażający życiu flory i fauny morskiej.
Stan ten prowadzi nieuchronnie do kryzysu środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji do ujawnienia mechanizmów ograniczających rozwój gospodarczy. Już obecnie w wielu krajach, m.in. w Polsce zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, zakłócenie funkcjonowania ekosystemów stały się barierami dalszego rozwoju.