Odpowiedzi

2010-04-07T17:13:29+02:00
A - długość przyprostokątnych = 4
c - przeciwprostokątna
c² = 2a² = 2 razy 4² = 2 razy 16 = 32
c = √32 = 4√2
r - promień okręgu wpisanego = (a + a - c)/2 = ( 8 - 4√2)/2 = 2(2 - √2)
d - odległość od środka okręgu
d² = r² + (c/2)²
d² = (4 - 2√2)² + 16² = 16 - 16√2 + 8 + 256 = 280 - 16√2 = 280 - 22,72 = 257,28
d = √257,28 = 16
6 2 6