Jakie są pasy rzeźby polski [6] .

zad.2.Na podstawie podanych cech rozpoznaj opisane formy rzeźbotwórczej działalności lądolodu .

1.........................-rozległy stożek piaszczysto-żwirowy,powstający przed czołem lądolodu.

2...........................-fragment skalny odłamany i przeniesiony przez lądolód .

3...............................-materiał skalny znajdujący się pod lądolodem , pochodzących z terenów , po których lądolód się przemieszczał .

4....................................-wypełnione wodą zagłębienie pomiędzy pagórkami morenowymi .

5.........................................-masa materiału skalnego, tworząca ciąg pagórków w niejscu najdalszego postoju lądolodu.


3.Rozpoznaj opisane poniżej regiony fizycznogeograficzne Polski.

1. Stare góry , których najwyższy szczyt osiąga 612.m.n.p.m., słynące z występowania gołoborzy . ................................
2.Obszar ukształtowany przez lądolód podczas ostatniego zlodowacenia m jego najwyższym wzniesiem jest Wieżyca...............................
3.płaski obszar w polsce , obejmujacy depreresje z najniżej położonym punktem kraju 1,8, m.p.p.m...............................
4.Równinne obniżenie podgórskie , które powstało podczas fałdowań orogenezy alpejskiej..................
5.Region zbudowany ze skał wapiennych , z jaskiniami , skałami ostańcowymi , wśród których najbardziej znana to maczuga herkulesa. ..................................
6.mŁODE , Wysokie góry , których rzeźba przypomina Alpy...............................1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:53:59+02:00
Zad. 2
1. sandr
2. głaz
zad. 3
1. góry świętokrzyskie
2.wieżyca- pojezierze
3. żuławy wiślane
4.przedgórze
5. wyżyna Krakowsko-Częstochowska
6.Beskidy
4 4 4