Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T17:04:44+02:00
3Mg(OH)₂- 3 cząsteczki wodorotlenku magnezu zawierają: 3 atomy magnezu,6 atomów tlenu i 6 atomów wodoru

2H₂SO₄-2 cząsteczki kwasu siarkowego (VI) zawierają: 4 atomy wodoru, 2 atomy siarki i 8 atomów tlenu

5HCOOH-5 cząsteczek kwasu mrówkowego zawiera: 10 atomów wodoru, 5 atomów węgla i 10 atomów tlenu

2C₁₇H₃₅COOK- 2 cząsteczki stearynianu potasu zawierają: 36 atomów węgla, 70 atomów wodoru, 4 atomy tlenu i 2 atomy potasu

3CH₃COOC₅H₁₁- 3 cząsteczki octanu pentylu zawierają: 21 atomów węgla, 42 atomy wodoru i 6 atomów tlenu

C₃H₇COOC₇H₁₅- cząsteczka butanianu heptylu zawiera: 11 atomów węgla,22 atomy wodoru i 2 atomy tlenu.