zad 1.Wyjaśnij dlaczego w Morzu Bałtyckim nie występują szkarłupnie.

zad 2. Oceń, jak na pobieranie wody i soli mineralnych przez roślinę doniczkową poddaną obserwacji wpłyną wymienione niżej okoliczności. Każdą odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
1. usunięcie części liści
2. posmarowanie olejem blaszek liściowych
3.okrycie workiem foliowym nadziemnej części rośliny
4. oświetlenie rośliny lampką z żarówką o mocy 100w
5.Używanie suszarki w najbliższym otoczeniu rośliny

Zad 3 Oceń słuszność stwierdzenia Fotosynteza jest najważniejszym procesem warunkującym utrzymanie życia na ziemi oraz uzasadnij swoją odpowiedź, używając dwóch argumentów.

zad 4. Wyjaśnij jakie znaczenie dla przebiegu fotosyntezy mają następujące cech liści większości roślin

1.cienkie blaszki liściowe o dużej powierzchni.
2. górna strona liścia ciemniejsza niż dolna.
3.liczne przestwory międzykomórkowe w gąbczastym miękiszu asymilacyjnym.
4. obecność aparatów szparkowych w skórce.

zad 5 Wyjaśnij pochodzenie nazwy roślin okrytozalążkowe.
DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

2010-04-09T16:10:16+02:00
Zad. 1.
Szkarłupnie nie występują w Morzu Bałtyckim, ponieważ nie mają narządów służących do osmoregulacji i woda jest dla nich za mało słona.
zad. 2.
1) będzie pobierała mniej wody, ponieważ liście wytwarzają siłę ssącą.
2) będzie pobierała mniej wody, ponieważ liście nie będą mogły parować i wytworzą mniejszą siłę ssącą.
3) zatrzymanie fotosyntezy, mniejsze pobieranie wody.
4) będzie pobierała więcej, ponieważ liście będą szybciej przeprowadzać fotosyntezę i będą musiały pobierać więcej wody.
5) będą pobierały więcej, ponieważ liście będą szybciej parować.

Zad. 3.
Ponieważ proces fotosyntezy (w którym uczestniczą rośliny) wytwarza tlen, który jest nam potrzebny do życia.

Zad. 4.
1) większa powierzchnia wymiany gazowej.
2) ponieważ zawiera więcej chloroplastów.
3) umożliwia swobodne ruchy chloroplastów.
4) wymiana gazowa.

Zad. 5.
Nazwa okrytozalążkowe pochodzi od tego, że zalążnia rośliny posiada ściany, które służą do okrywania zalążków.

Mam nadzieję, że pomogłam.
;) ;)
6 4 6