Odpowiedzi

2010-04-07T16:51:19+02:00
Cechy są następujące dla społeczeństw młodych jest to duża liczba urodzeń i duża bądź malejąca liczba zgonów( co może przyczynić się do tzw. Bomby demograficznej przyrostu powyżej 20 promili)
Oraz krótka długość życia świadcząca o wysokiej umieralności poniżej z tego co pamiętam 60 roku życia. Państwa stare charakteryzują się wydłużoną długością życia powyżej 60 roku np japonia która ma około 84 lat średniej długości życia, pozatym niska liczba ludności w wieku przed produkcyjnym , oraz niski przyrost naturalny , albo nawet ujemny tak jak białoruś czy polska -0,2 promila.
Wpływ młodego społeczeństwa na rozwój państwa jest następujący wysokie bezrobocie, niskie pkb, migracje wewnątrz państwowe , powstawanie dzielnic biedy, wzrost analfabetyzmu, głód. Wpływ na rozwój państwa społeczeństwo stare ma następujący, spadek liczby ludności w przyszłości problemy z wypłacaniem świadczeń emerytalnych (nie będzie miał kto płacić składek)Wyższa aktywność ludzi starszych , likwidacja szkół, obniżenie, Zwiększenie przestrzeni życiowej.
2 5 2
2010-04-07T16:52:52+02:00
Społeczeństwo młode to udział najmłodszych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności. Główną przyczyną jest wysoki przyrost naturalny. Społeczeństwo stare cechuje się dużym udziałem ludzi w wieku średnim oraz osób starszych. Charakteryzuje niski, a często ujemny przyrost naturalny i wysoka przeciętna długość życia.
3 3 3