Nazwij wyrażenia i oblicz ich wartości liczbowe;
1. a: [ 1/3+3(2-2/3a)]+6 dla a=2/3
2. a do kwadratu -3ab +b do kwadratu dla a=10 b=4
3. 3m do kwadratu +2 [m do kwadratu -3(2m-1)] dla m=1/3
4. 16z-2 pod kreską dzielenia 2,1-6,4 razy z do sześcianu i + z dla z=1/4

5. 8(3y-1)/3(1-2ydo kwadratu - 2(2 y do kwadratu +5)/5-3 y do kwadratu dla y= pierwiastek z 2

1

Odpowiedzi

2009-11-02T18:56:41+01:00
1. ⅔: [⅓+3(2-⅔*⅔)]+6 = ⅔:[⅓+6-4/3+2]+6 = ⅔:7+6=2/21+6 = 6 2/21

2. 10²-3*10*4+4 = 100-120+4 = -16

3. 3*(⅓)² +2 [(⅓)² -3(2*(⅓)-1)] = 3*1/9+2[1/9-2+3] = 1/3+2/9+2 = 3/9+2/9+18/9 = 23/9 = 2 i 5/9

4. [16*(¼)-2] / [2,1-6,4 * (¼)³ + ¼] = 2 / [2,1-6,4*1/64+1/4] = 2 / [21/10-64/10*1/64+1/4] = 2/ [21/10-1/10+1/4] = 2/[9/4] = 2*4/9=8/9

5. 8(3√2-1)/3*(1-2√2²-2)(2√2² +5)/5-3√2² = (8√2-8/3)*(-1-8)(8/5+1)-18 = (8√2-8/3)*(-9)*13/5-18 = -72√2+24*13/5-18 = -936√2/5+312/5-18=-936√2/5+312/5-90/5 = (-936√2+222)/5=-187,2√2+44,4


Niezbyt jasny zapis, więc mogą pojawić się rozbieżności
2 1 2