Odpowiedzi

2010-04-14T20:43:02+02:00
• K. M. Weber: "Wolny Strzelec"; "Zaproszenie do tańca";
• F. Schubert: "Pstrąg"; "Polna Różyczka"; "Ave Maria"; "Niedokończona"
• R. Schumann: "Sceny dziecięce"; "Karnawał"; koncert fort. a-moll; "Miłość poety"; "Miłość i życie kobiety"
• F. Mendelssonhn: "Sen nocy letniej"; koncert skrz. e-moll; symfonie;
• Hektor Berlioz: symfonia "Fantastyczna"
• Nicolo Paganini: kocerty skrzypcowe D-dur i h-moll; 24 kaprysy;
• Franciszek Liszt: 2 koncerty fort.; rapsodie węgierskie; liczne transkrypcje
• Fryderyk Chopin: 4 scherza; 17walców; nokturny; 2 zbiory etiud; 24 preludia; 16 polonezów; 58 mazurków; pallady; sonaty; I koncert fort. e-moll; II koncert fort. f-moll; fantazje; pieśni;
5 4 5