Wyjaśnij pojęcia:
metal aktywny
reakcja dysocjacji soli
reakcja zobojętnienia

dokończ równania reakcji:
1) MgO+H2SO4-->____+____
2) Na+____-->NaCl+____
3) KOH+____-->K2CO3+H2O
4)Cr2O3+H2SO4-->____+____
5) AgNO3+HCl-->____+____
6) Al2O3+____-->Al2(SO4)3+____

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:58:16+02:00
Wyjaśnij pojęcia:
metal aktywny - metal, który reaguje nawet z zimną wodą

reakcja dysocjacji soli - rozpad soli na jony i kationy pod wpływem wody

reakcja zobojętnienia - reakcja kwasu z zasadą w wyniku której powstaje sól i woda. W roztworze po reakcji znajdują się jony H+ i OH-

dokończ równania reakcji:
1) MgO + H2SO4-->__MgSO4__+__H2O__
2) 2Na +__2HCl__-->2NaCl+__H2__
3) 2KOH+__H2O + CO2__-->K2CO3+ 2H2O
4)Cr2O3+ 3H2SO4-->__Cr2(SO4)3__+_3H2O___
5) AgNO3+HCl-->__AgCl__+__HNO3__
6) Al2O3+__3H2SO4__-->Al2(SO4)3 +_3H2O___

Mam nadzieję, że pomogłam ;)