Odpowiedzi

2010-04-07T17:00:58+02:00
You can't smoke. (nie mozesz palić)
You have to be on time. (musisz być na czas)
You can be unprepared for classes a few times in a semester. (możesz byc nieprzygotowany kilka razy w semestrze)
You can't cheat on tests. (nie możes zoszukiwać na tesatch)
You have to be nice to other pupils. (musisz być miły dla innych uczniów)
You don't have ti stay after classes end. (nie musisz zostawać po lekcjach)
You have to respect your teacher. (musisz szanować nauczyciela)
You have to change your shoes. (musisz zmieniać buty)
You have to have proper clothing. (musisz być odpowiednio ubrany)
You can't make noise during the lessons. (nie możesz hałasować w czasie lekcji)
2010-04-07T17:12:33+02:00
1. we can't use my mobile phone during the lesson (nie możemy używac telefonu na lekcji)
2. we have to wear uniform (musimy nosić mundurek)
3. we have to do my homeworks (musimy robić prace domowe)
4. we can't talk to each other during the lesson (niemożemy do siebie mówić na lekcji)
5. we have to be prepared to the lesson (musimy być przygotowani do lekcji
6. we can't listen music during the lesson (nie możemy słuchac muzyki na lekcji)
7. we can have unpreparedness when we didn't learn last day (mozemy miec nieprzygotowanie jeśli się nie uczyliśmy poprzedniego dnia)
8. we can't interrupt others when they're talking (nie możemy przszkadzac innym jeśli oni mówią)
9. we have to do notes in our exercise book (musimy robić notatki w zeszycie)
10. we have to attend classes (musimy uczestniczyć w lekcjach)