Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:23:14+02:00
Stalin
chłOpi
miLicja
Indywidualni
przeDsiębiorcom
kAtolicki
BieRut
komuNistyczne
pOdziemne
artyŚci
częśĆ

1) Józef...-dyktator Związku Radzieckiego
2) Do społeczeństwa zaliczali się robotnicy i ...
3) Policja w komunizmie
4) Rolnicy...-nazywani przez komunistów kułakami
5) Władze utrudniały prowadzenie prywatnej działalności
rzemieślnikom i...
6) Prześladowania dotknęły także Kościół...
7) Bolesław...-pierwszy przywódca Polski Ludowej
8) Młodzieżowe organizacje... i szkoła wychowywały nowe pokolenie na wzór społeczeństwa radzieckiego
9) Państwa ...- tajne struktury państwa polskiego
10) do społeczeństwa zaliczali się także naukowcy i...
11) Duża ... pól pełna była min i niewypałów, przez co rolnicy nie mogli uprawiać ziem
9 4 9
2010-04-07T17:27:49+02:00
1. okrągły …
2. stan wprowadzony 13 grudnia 1981
3. imię przywódcy SOLIDARNOŚCI
4. miesiąc podpisania porozumień
5. został nim Lech Wałęsa
6. miesięczny przydział żywności
7. Bronisław …
8. pozbawienie wolności działaczy solidarności w czasie stanu wojennego
9. … Wujek
10. … w walce z reżimem komunistycznym
11. walka o …

4 2 4