Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T18:43:16+02:00
Przyczyny upadku rzeczpospolitej szlacheckiej:
Rozważając przyczyny upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej, nie moglibyśmy ograniczyć się tylko do wydarzeń z XVIII wieku - należy szukać ich również znacznie wcześniej. Przyjrzyjmy się temu, co zdarzyło się w XVI wieku… Konstytucja „Nihil Novi” (1505 r.) umocniła pozycję szlachty, rozszerzając jej przywileje i ograniczając kompetencje króla. Znaczenie tej warstwy społecznej wzrosło także wraz z podpisaniem "Artykułów Henrykowskich" (1573 r.), dających szlachcie prawo do rokoszu, czyli wypowiedzenia królowi posłuszeństwa, w wypadku łamania przez niego przywilejów szlacheckich. Ważnym czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu się demokracji szlacheckiej w Polsce była duża liczebność szlachty. W XVIII wieku stanowiła ona 10% społeczeństwa Rzeczpospolitej polskiej, co było ewenementem na skalę europejską. Ten okres historii Polski nazywany jest nawet przez niektórych historyków oligarchią szlachecką.
Rosnąca w siłę szlachta korzystała ze swoich przywilejów, nie interesując się zupełnie sytuacją państwa, czy też innych warstw społecznych. Magnaci dbali wyłącznie o swój własny interes. Blokowany był przez nich rozwój handlu, rzemiosła, a także próby reformowania systemu folwarczno-pańszczyźnianego, który nie pozwalał na rozwój gospodarki, ale odpowiadał magnaterii.
Należy też zwrócić uwagę na niespokojny wiek XVII, który był dla Rzeczpospolitej czasem wielkich wojen. Przeciwko nam były: Rosja, Szwecja, Kozacy. Po tym okresie Polska była krajem zupełnie wyniszczonym. Pod koniec XVII wieku na tron Polski wybrany został król saski August II, którego celem było skorzystanie z możliwości, jakie daje połączenie naszego kraju poprzez unię z Saksonią. Te wydarzenia wskazują, że już wówczas rola Polski na arenie międzynarodowej wyraźnie słabła.
Kolejne błędy to: Prawa Kardynalne (1767 r.) uchwalone pod dyktando Rosji oraz konfederacja bardzka (1768 r.), której upadek w 1772 roku, stał się dla państw ościennych (Rosja, Austria, Prusy) pretekstem do dokonania pierwszego rozbioru Polski. Ingerencja tych państw w sytuację polityczną naszego kraju była jedną z głównych przyczyn upadku Rzeczpospolitej.
Podsumowujac przyczyny upadku rzeczpospolitej szlacheckiej to:
- słabość militarna
- wyniszczenie licznymi wojnami
- kryzys systemu władzy
- fatalna administracja
- słabość gospodarcza
- niezadowolenie i negatywne cechy związane z wolną elekcją
- położenie geograficzne [centrum Europy, między trzema wielkimi mocarstwami]
- brak reform
- zachłanność szlachty
- wzmocnienie roli magnaterii, na rzecz innych stanów
- wstrzymanie rozwoju oświaty.
- niesłuszne decyzje władców i innych wysoko postawionych urzędników
- zaniedbania polityki
- podzielenie państwa już przed rozbiorami [ Rzeczpospolita nie była już jednolita ]
- manipulacja magnaterii
- wolna elekcja (obce dynastie bez problemu mogły wkroczyć na terytorium Polski)
- Sasi na naszym terytorium ( August II Sas zezwalał innym krajom na prowadzenie walk na terytorium Polski )
- utracenie wiary w możliwość podniesienie się z ciężkiej sytuacji
- miłość Stanisława Augusta Poniatowskiego do carycy Katarzyny II ( przez tą nieodwzajemnioną, niedojrzałą miłość podpisał sejm rozbiorowy wiedząc, że państwa ościenne czyli rozbiorcy zagarną części terenów państwa

;-)
7 3 7