Odpowiedzi

2010-04-07T17:54:32+02:00
Historia modeli budowy atomów:

* Bhagawatapurana – Śrimad – Bhagavatam: Podstawowa cząsteczka materialnej manifestacji, która jest niepodzielna i nieuformowana
* Niepodzielna kulka – Demokryt głosił, że istnieją twory, które nazwał atomami i które są niepodzielnymi sztywnymi i pozbawionymi struktury wewnętrznej kulkami
* Model rodzynkowy (Thomsona) – po odkryciu elektronów narodziła się koncepcja atomu jako kuli ładunku dodatniego, w której rozmieszczone są mniejsze kulki ładunku ujemnego (elektrony), tak jak rodzynki w cieście
* Model jądrowy, zwany też planetarnym (model Rutheforda) – większość masy i całkowity ładunek dodatni skupiony jest w małej przestrzeni w centrum atomu zwanej jądrem, elektrony krążą wokół jądra
* Model atomu Bohra – elektrony poruszają się wokół jądra tylko po określonych orbitach; model ten wyjaśnia jak ruch elektronów wokół jądra i widmo promieniowania pierwiastków, ale nie potrafi podać przyczyny dla tego ruchu (postulatu Bohra)
* Model kwantowy (ruchu elektronów wokół jądra) – mechanika kwantowa wyjaśnia, dlaczego elektrony przyjmują określone energie
* Kolejne modele wyjaśniają budowę jądra atomowego i jego wpływ na własności atomu – szczegóły patrz jądro atomowe na gruncie mechaniki klasycznej a następnie kwantowej.
Atomistyczną teorię budowy materii sformułował w roku 1808 John Dalton.
6 3 6