10.
a) Ile soli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki , aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy .

b) do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20 kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy . Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu ?

c) Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową . Ile solanki i było na początku ?

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:13:02+02:00
A) 0,05*9+x=0,1(9+x)
0,45+x=0,9+0,1x
x-0,1x=0,9-0,45
0,9x=0,45
x=o,5 kg

więcej nie umiem :'(