Staś ze swym bratem często bawią się w piaskownicy. Tata kupił chłopcom nowe wiaderka w kształcie walca. Wiaderko Stasia ma 14 cm średnicy i 20 cm wysokości, a wiaderko brata 18 cm średnicy i 16 cm wysokości. W wiaderku którego z chłopców zmieści się więcej piasku i o ile cm3? zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij π~3

1

Odpowiedzi

2009-11-02T18:44:47+01:00
V₁ - objętość wiaderka Stasia = πd²h/4 = π14²razy 20/4 =
= π144 razy 5 = 720π = 2160 cm³
V₂ - objętość wiaderka jego brata = πd²h/4 = π18²razy 16/4 =
= π18² razy 4 = 1296π = 3888 cm³
V₂ - V₁ = 3888 - 2160 = 1728 cm³ - o tyle jest wiaderko brata większe od wiaderka Stasia