1.Skrupa ziemska jest zbudowana głównie z tlenków i soli.Korzystając z różnych zrudeł wiedzy podaj przykłady tych związków chemicznych .
(wzory,nazwy chemiczne) .


2.Siarka jest jednym z głównych surowców przemysłu chemicznego , a zarazem przykładem pierwiatku chemicznego występującego w skrupie ziemskiej w stanie wolnym.Opisz sposób wydobywania siarki z podziemnych złóż.


3.Zakfalifikuj podane surowce mineralne , biorąc pod uwagę ich zastosowanie do odpowiednich grup :
a)Surowce energetyczne
b)surowce budowlane
c)surowce chemiczne
d)surowce metalurgiczne
e)surowce zdobnicze
węgiel kamienny,wapień,rudy żelaza , sól kamienna ,diament , gips , złoto , ametyst , piasek,rudy niklu , gaz ziemny , rudy srebra , agat , siarka , marmur .

koniec ;)

PROSZE O POMOC ;))

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:10:32+02:00
1. * tlen (O) 45%
* krzem (Si) 27%
* glin (Al) 8,2%
* żelazo (Fe) 6,1%
* wapń (Ca) 4,6%
* sód (Na) 2,3%
* magnez (Mg) 2,7%
* potas (K) 1,8%
* tytan (Ti) 0,6%
* wodór (H) 0,2%
* pozostałe 1,5%

Składniki magmy to:
SiO2, tlenek siarki IV
Al2O3, tlenek glinu III
MgO, tlenek magnezu
FeO, tlenek żelaza II
Fe2O3, tlenek żelaza III
CaO, tlenek wapnia (wapno palone)
Na2O, tlenek sodu
K2O tlenek potasu

Z tego wiem tylko tyle.

2.Siarkę występującą w stanie rodzimym wydobywa się najczęściej poprzez sposób odkrywkowy i flotację*. Obecnie w Polsce w okolicach Tarnobrzega, złoża siarki występujące na głębokości od kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią terenu, wytapia się przegrzaną parą wodną pod ziemią i wydobywa na powierzchnię za pomocą sprężonego powietrza, wykorzystując stosunkowo niską temperaturę topnienia siarki.

Źródłem siarki są również jej związki zawarte w gazach przemysłowych, jak na przykład siarkowodór występujący w gazie koksowniczym. W celu związania siarkowodoru przepuszcza się surowy gaz z pieców koksowniczych przez odpowiednie oczyszczalniki. Siarkowodór odpadkowy z innych przemysłowych procesów przepuszcza się w celu utlenienia go do wolnej siarki nad katalizatorem, przy czym ulega on częściowemu spaleniu. Wolną siarkę otrzymuje się też przez redukcję dwutlenku siarki za pomocą tlenku węgla.

Węgiel kamienny jest pośrednio źródłem siarki, pozyskuje się z węgla w trakcie procesu spalania z gazów spalinowych w elektrowniach węglowych. Obecnie duże ilości siarki otrzymuje się z ropy naftowej podczas jej przetwarzania.

* flotacja - metoda rozdziału rozdrobnionych substancji stałych

3. (tyle wiem )
a) węgiel kamienny, gaz ziemny,
b) wapień, gips,piasek, marmur
c) sól kamienna, siarka (?),
d) rudy żelaza, srebra, niklu, siarka (?)
e)diament, złoto, ametyst, ruda srebra, agat, ew. marmur (bo przecież też można zdobić)