Odpowiedzi

2010-04-07T17:21:03+02:00
Termity nie uczestniczące w procesach rozrodczych osiągają rozmiary od 2 do 20 mm, a samice niektórych gatunków osiągają nawet do 115 mm długości.
Termity żywią się w większości drewnem, niektóre gatunki hodują grzyby i żywią się nimi. Najchętniej zjadanym przez termity drewnem jest miękkie drewno.
Kolonie termitów składają się z uskrzydlonych samców, pojedynczej samicy, której wyłącznym zadaniem jest składanie jaj oraz tysięcy bezskrzydłych samców, samic-robotnic i żołnierzy, którzy budują gniazdo i chronią całą kolonię.
207 3 207