Znaczenie pozytywne i negatywne glonów.

1.Znaczenie pozytywne:
a)glony są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej
b)biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód
c)dostarczają tlen w środowisku
d)jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę
e)wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt (listownica)
f)stanowią białkowy pokarm dla człowieka (chlorella)
g)są źródłem witamin:jodu,boru,soli potasowej i solowej
h)są stosowane w medycynie
g)znajdują zastosowanie w piekarnictwie i w budownictwie
h) mogą być dobrymi indykatorami czystości wód
i)wykorzystywane w przemyśle spożywczym,papierniczym,tekstylnym,kosmetycznym,farmaceutycznym

2.Znaczenie negatywne
a)zakwity wody i przyduch
b)zapychanie filtrów utrudniające przepływ wody
c)obrastanie i obniżanie statków
d)obniżanie walorów smakowo-zapachowych ryb
e)mogą powodować niedrożność rur i przewodów kanalizacyjnych
f)niektóre są pasożytami powodującymi poważne choroby
g)wydzielają toksyny porażające układ nerwowyi mięśni
h)zahamowanie rozwoju innych organizmow


3

Odpowiedzi

2009-11-02T18:41:09+01:00
Jeżeli chodzi o to czy masz dobrze to tak masz dobrze haha:D
2009-11-02T18:55:06+01:00
Dobrze wypisałas negatywne i pozytywne znaczenie glonów ;)
2009-11-02T19:13:52+01:00