1.Ile należy użyć 10% roztworu kwasu octowego oraz wody aby otrzymać 200g 4% roztworu?
2.Jakie pochodne węglowodorów spalono,jeśli otrzymano następujące ilości produktów?Podaj nazwy i wzory:
X + 6O₂ → 4CO₂ + 5H₂O
3.Ile procent masy mrówczanu metylu stanowi węgiel?
4.Napisz równanie reakcji dysocjacji octanu glinu.
5.Kwas stearynowy reaguje z wodorotlenkiem sodu w stosunku masowym 71:10.
Ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia 80g NaOH?

Jest mi to pilnie potrzebne na jutro! Dam naj;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:14:27+02:00
1.Ile należy użyć 10% roztworu kwasu octowego oraz wody aby otrzymać 200g 4% roztworu?

100g - 4g
200g - x
x = 8g - potrzebujemy tyle g substancji

10g - 100g
8g - x
x = 80g - ilość 10% roztworu

200g - 80g = 120g

Odp. Potrzebujemy 80g roztworu i 120g wody


2.Jakie pochodne węglowodorów spalono,jeśli otrzymano następujące ilości produktów?Podaj nazwy i wzory:
X + 6O₂ → 4CO₂ + 5H₂O

C₄H₁₀OH - butanol


3.Ile procent
masy mrówczanu metylu stanowi węgiel?

HCOOCH3 - mrówczan metylu

masa - 60u
masa węgla - 24u

100% - 60u
x% - 24u
x = 40%

Odp. Masa węgla stanowi 40 % estru

4.Napisz równanie reakcji dysocjacji octanu glinu.

(CH3COO)3Al <=H2O=> Al 3+ + 3CH3COO-

5.Kwas stearynowy reaguje z wodorotlenkiem sodu w stosunku masowym 71:10.
Ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia 80g NaOH?


C17H35COOH + NaOH = C17H35COONa + H2O

masaC17H35COOH = 284u
masa NaOH = 40u

71g - 10g
x - 80g
x = 568g

Odp. Potrzeba 568g kwasu stearynowego


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
1 5 1