ZADANIE 1
Wskazówka minutowa zegara ściennego ma 120mm ,a godzinowa 0,9dm.Oblicz stosunek długości drogi,jaką wyznaczy koniec wskazówki minutowej,do długości drogi,jaką wyznaczy koniec wskazówki godzinowej w ciągu doby.

Zadanie2
Obwód prostokąta jest równy 16cm,a stosunek długości jego boków 7:9.Oblicz długości boków tego prostokąta.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:04:18+02:00
Zad.1

Minutowa w ciągu doby wykona 24*60=1440obrotów
1obrót to droga równa 120mm*2π=12cm*2π=24πcm
1440 obrotów =1440*24πcm=34560πcm

Godzinowa w ciągu doby wykona 24 obroty
1 obrót to droga 2π*0,9dm=2π*9cm=18πcm
24 obroty=24*18πcm=432πcm

34560πcm/432πcm=80:1
Odp.: Stosunek dróg 80 do 1.

Zad.2


a+b=8
b=8-a

a/b=7/9
9a=7b
9a=7(8-a)
9a=56-7a
16a=56
a=3,5
b=4,5


2010-04-07T18:02:26+02:00
Miałam to samo więc mam dobrze
Zad.1

Wskazówka minutowa w ciągu doby wykonuje 24*60 = 1440 obrotów
jeden obrót to droga wynosząca 120mm*2π = 12cm*2π = 24πcm
1440 obrotów = 1440*24πcm = 34560πcm

Wskazówka godzinowa w ciągu doby wykona 24 obroty
1 obrót to 2π*0,9dm = 2π*9cm = 18πcm
24 obroty = 24*18πcm = 432πcm

34560πcm:432πcm = 80:1
Odp. Stosunek dróg 80 do 1.

Zad.2

a+b = 8
b = 8-a
a:b = 7:9
9a = 7b
9a = 7(8-a)
9a = 56-7a
16a = 56
a = 3,5
b = 4,5
Proszę bardzo to jest napewno dobrze dzisiaj mi pani sprawdzała. :)