Odpowiedzi

2010-04-07T17:08:34+02:00
Józef Stalin żył w latach 1924-1953. Wstąpił do seminarium duchownego w Tbilisi, którego nie ukończył.W młodości pisał wiersze, z których część została opublikowana i otrzymała dobre recenzje.Podczas rewolucji 1905 roku organizował fundusze dla partii.W 1906 rok Józef Dżugaszwili (Stalin) poślubił Jekaterinę Swanidze, z którą miał syna Jakowa.W latach 1908-1910 Józef Dżugaszwili (Stalin) przebywał na zesłaniu na Syberii, skąd zbiegł. W tym okresie prawdopodobnie miał nieślubne dziecko (syna).W 1912 roku został członkiem Komitetu Centralnego SDPRR(b) i współorganizował bolszewicką gazetę "Prawda". W tym czasie zaczął używać pseudonimu "Stalin". W 1913 roku Józef Stalin został ponownie zesłany na Syberię i przebywał tam do 1917 roku.


POZDRAWIAM :)

2010-04-07T17:15:11+02:00
Józef Stalin był komunistą i dyktatorem radzieckim.Żył w latach 1878-19953. Pochodził z Gruzji. w roku 1898 zwiazał się z Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Rosji jednak 5 lat później porzucił ją dla partii bolszewickiej.Zjmował się redagowaniem komunistycznych czasopism : ,, Prawdy" i "Zwiezdy".W 1922 roku z powodu choroby Lenina wybrano go na sekretarza generalnego WKP, a w 1924 objął rządy w ZSRR.Na terenie ZSRR stworzył olbrzymi system obozów pracy przymusowej , gdzie zsyłano przeciwników Stalina i komunizmu.W 1939 roku doprowadził do podpisania paktu z Niemcami co umożliwiło zajęcie krajów nadbałtyckich ( Litwa, Łotwa i Estonia) oraz Finlandii i część Polski.Był jednym z największych zbrodniarzy XX wieku. jego polityka została oficjalnie potępiona na XX zieździe KPZR w 1956 roku przez Chruszczowa