Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T17:57:01+02:00
1)
V(objętość) grafitu- 3m³
d(gęstość) grafitu-2,2g/cm³=2200 kg/m³(odczytana z tablic)
Korzystam z przekształconego wzoru na gęstość,aby obliczyć masę(m) :
d= m : V → m= d × V= 2200kg/m³ × 3m³= 6600kg= 6,6tony

Grafit o objętości 3m³ ma masę 6,6tony

2)
Masa(m) 1 pudełka zapałek wynosi 0,05kg ,to 30 pudełek:
0,05kg × 30= 1,5 kg
g(przyciąganie ziemskie)-10m/s²
Obliczam ciężar(Fn):
Fn=m × g =1,5kg × 10 m/s²= 15kg×m/s²=15 N

30 pudełek zapałek ma ciężar15 niutonów

Ps. Nie podoba mi się masa pudełka zapałek,wydaje mi się ,że jest za duża i powinna być 0,005kg,ale zadanie zrobiłam zgodnie z podaną treścią.

3)
Gęstość(d)- jest to stosunek masy ciała (m) do jego objętości (V),wyrażana wzorem:
d=m :V ,jednostką gęstości w układzie SI jest kg/m³

Ciężar(Fn)- siła z jaką dane ciało niebieskie(w naszym przypadku Ziemia) przyciąga inne ciało o określonej masie(m). Wyraża się wzorem:
Fn=m × g ,jego jednostką w układzie SI jest N (niuton= kg×m/s²)