Odpowiedzi

2010-04-07T17:11:03+02:00
Rzeczownik odpowiada na pytania kto? co?
Przymiotnik odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które?
Czasownik odpowiada na pytanie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
Liczebnik odpowiada na pytanie ile? który z kolei?
Przysłówek odpowiada na pytanie jak? kiedy? gdzie?
Zaimek
Rzeczowny odpowiada na pytanie kto? co? np. on (zamiast chłopiec) ona (zamiast dziewczyna).
Przymiotny odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Liczebny odpowiada na pytanie ile? który z kolei?
Przyimek - nie ma pytań.
Wykrzyknik - nie ma pytań.
6 4 6
2010-04-07T17:12:55+02:00
1.rzeczownik - przypadki, liczby
2.czasownik - osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony (aspekty)
3.przymiotnik - przypadki, liczby, rodzaje
4.liczebnik
5.zaimek - tak jak części mowy, które zastępują
6.przyimek - nieodmienna część mowy
7.przysłówek - nieodmienna część mowy
8.partykuła - nieodmienna część mowy
9.spójnik - nieodmienna część mowy
10.wykrzyknik - nieodmienna część mowy
11.imiesłowy
a) przymiotnikowe -odmieniamy jak przymiotniki:
czynne (-ący. -ąca, -ące)
bierne (-any, -ana, -ane, -ty, -ta, -te)
b) przysłówkowe - nieodmienne części mowy:
współczesne (-ąc)
uprzednie(-wszy, -łszy
2 5 2
2010-04-07T17:13:58+02:00
Rzeczownik -kto? co?
czasownik-co robi? co się z nim dzieje?
przymiotnik-jaki?jaka?jakie?
przysłówek-jak?gdzie?kiedy?
liczebnik
zaimek rzeczowny,przymiotny,liczebny
przyimek
spójnik
wykrzyknik
partykóła

3 2 3