Odpowiedzi

2010-04-07T17:18:35+02:00
CECHY gospodarki planowej:
1. centralizacja zarządzania gospodarką i planowania,
2. nakazowo-rozdzielczy charakter systemu,
3. ceny były kształtowane administracyjnie,
4. centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych,
5. niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi,
6. brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,
7. duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w gospodarce światowej.
CECHY gospodarki rynkowej:
· tendencje do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych,
· efektywny system motywacji,
· duża innowacyjność gospodarki,
· dyscyplina finansowa przedsiębiorstw,
· tendencja do samodzielnego ustalania się ceny rynkowej,
· duża elastyczność gospodarki,
· dobre zaopatrzenie sklepów.
17 4 17