Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:29:53+02:00
Czworokąt ABCD ma boki o długościach :
7cm,15cm,13cm,18cm
Czworokąt A¹B¹C¹D¹ jest podobny do czworokąta ABCD
i suma długości jego dwóch krótszych boków jest równa 30 cm
Mamy
suma długości dwóch krótszych boków czworokąta ABCD jest
równa
7cm + 13 cm = 20 cm
k - skala podobieństwa
k = 30cm / 20 cm = 3 : 2 = 3/2 = 1,5
Boki czworokąta A¹B¹C¹D¹ są 1,5 razy dłuższe niż boki
czworokąta ABCD, zatem mają długości:
7cm *1,5 = 10,5 cm
15cm *1,5 =22,5 cm
13 cm * 1,5 = 19,5 cm
18 cm * 1,5 = 27 cm

spr. suma długości 2 krótszych boków jest równa
10,5 cm + 19,5 cm = 30 cm

Odp. Boki czworokąta A¹B¹C¹D¹ maja długości:
10,5 cm,22,5 cm,19,5 cm,27 cm.