1.wyznacz wskazaną wielkość z podanego wzoru
a) a ze wzoru F = ma
b) a ze wzoru s =at do kwadratu /2
c) a ze wzoru P = a + b /2 x h
2.wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne
a) x+2y-(x-5)(y+2)
b)14x +3(x+2y)-4(y-0,25x)
c)-2(x-y)+8(4x-1)(1-y)
d)0,25(x+8y)-(0,5x+15)(1+0,5y)


2

Odpowiedzi

2010-04-07T17:32:23+02:00
1.
a) F=am /:m
a=F/m
b) s=(a*t^2)/2 /*2
2s=a*t^2
a=(2s)/t^2
c) p=[(a+b)/2]*h /*2
2p=a+b*h /:h
a=(2p)/h-b
2.
a) x+2y-(x-5)(y+2)=x+2y-(xy+2x-5y-10)=x+2y-xy-2x+5y+10=-x-xy+7y
b)14x +3(x+2y)-4(y-0,25x)=14x+3x+6y-4y+x=18x+2y
c)-2(x-y)+8(4x-1)(1-y)=-2x+2y+(32x-8)(1-y)=-2x+2y+32x-32xy-8+8y=30x+10y-32xy-8
d)0,25(x+8y)-(0,5x+15)(1+0,5y)=0,25x+2y-(0,5x+0,25xy+15+7,5y)=0,25x+2y-0,5x-0,25xy-15-7,5y=-0,25x-5,5y-0,25xy-15
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:34:49+02:00
1.
a) F = ma | /m
F/m = a

b) s = at²/2 | *2
2s = at² |/ t²
2s / [pierwiastek]t = a

c) a = P(2x * h) - b

2. a) x+2y-(x-5)(y+2)=x+2y-(xy+2x-5y-10)=x+2y-xy-2x+5y+10=-x-xy+7y

b)14x +3(x+2y)-4(y-0,25x)=14x+3x+6y-4y+x=18x+2y

c)-2(x-y)+8(4x-1)(1-y)=-2x+2y+(32x-8)(1-y)=-2x+2y+32x-32xy-8+8y=30x+10y-32xy-8

d)0,25(x+8y)-(0,5x+15)(1+0,5y)=0,25x+2y-(0,5x+0,25xy+15+7,5y)=0,25x+2y-0,5x-0,25xy-15-7,5y=-0,25x-5,5y-0,25xy-15
1 5 1